Currently showing:
Hra

'zásah', 'trefa' nebo 'zastřelení' je provedeno tak, že senzory na vestě a zbrani sejmou lserový výstřel ze zbraně. Senzory vytvářejí kolem těla hráče, který ma na sobě vestu, slabé pole, které zaručuje, že laserový výstřel je registrován senzorem, v případě zasažení jakékoli části těla hráče. Laserová zbraň LaserMaxx je nejlepší dostupná laserová zbraň na trhu. Zaručujeme, že pokud někoho trefíte, zasáhnete ho se 100% přesností aniž byste ve stejný okamžit zasáhli i někoho jíného. Garantujeme 100% přesnost střelby na více jak 35 metrů a věřte nám, jsme nejlepší v oboru.
LaserMaxx lasergame hrají týmy nebo samostatní hráči v mlhavém bludišti, střílením laserových výstřelů z jejich zbraní.
Každý hráč má oblečenou lehkou vestu s elektronickými senzory, které snímají laserové výstřely, když vás někdo zasáhne. Mikroprocesory ve vestě kontrolují životy hráče. Jednotlivý hráči získávají body, tím že zasáhnout soupeře laserovým výstřelem a tak připisují body do celkového skóre svého týmu. Pokud hrají týmy jsou rozlišeni barvou světla na vestách a zbrani.
Hráč během hry může získat další schopnosti jako například, super přesnost, neviditelnost, rychlopalbu, nezranitelnost nebo dokonce změnit barvu týmu ! Aktivní doplňky jsou umístěny na různých místech bludiště a mohou být deaktivovány hráči nebo jim dát speiální sílu. Digitální hlasy a zvukové efekty se během hry ozývají z každé vesty.
Po skončení hry každý hráč obdrží výslednovoulistinu která obsahuje informace o tom kolikrát byl hráč zasažen, kolikrát on někoho zasáhl. Výsledková listina také obsahuje informace o celkovém skóre týmu, bonusových bodech získaných během hry. Dokonce je tak jsou I informace o přesnoti střel a zásahů. U baru také může být umístěno velké LCD, na kterém se zobrazují aktuální informace a skóre.
Trvání každé hry je určováno vámi, provozovatelem. Většinou je hrací čas mezi 12 a 20 minutami. Typical play-time is between 12 and 20 minutes. Prosím vezměte v úvahu, že 12 minut je přiměřeně a 20 minut může být dlouhá doba pro tuto fyzicky náročnou hru.
Samozřejmě, tento čas nezahrnuje dobu, kterou strávíte vysvětlováním pravidel a sledováním nadšených hráčů, jak diskutují o taktice hry, zatímco si dávají drink na vašem baru. Ideální je pokud máte 3 skupiny za hodinu, v rušné dny můžete nastavit kratší hry, aby se stihli všichni ideálně prostřídat..