Currently showing:
Tipy

Pokud plánujete zřízení LaserMaxx, je toho spousta co musíte udělat. Zde je pár věcí, které jsou velmi důležité a měli by být hotovy co nejdříve :
1. Zamyslete se jací budou tví zákazníci, odkud přijedou a co budou chtít
2. Najděte vhodné umístění pro vaši arénu, s instruktážní místností, barem a ostatním příslušenstvím
3. Udělejte si finanční analýzu
4. Ujistěte se, že máte všechna potřebná povolení a potvrzení
5. Promluvte si s námi o jednotlivých LaserMaxx systémech
6. Vymyslete hlavní téma vaší arény (vesmír, divoký západ, město, džungle, děti, atd.)
7. Začněte inzerovat několik týdnů před otevřením
8. Začněte stavět arénu včas; je toho potřeba udělat mnohem více, než si myslíte !
Existuje více zdrojů příjmů. Jedním je samozřejmě zisk přímo z provozování LaserMaxx . Dalším mohou být zisky z prodeje občerstvení. Another is of course the benefits coming from the sale of food and beverages. Můžete také prodávat reklamní předměty. Fantazii se meze nekladou!
Zamyslete se nad možností mít další zábavní zařízení jako například venkovní lasergame LaserTrooper, LaserSniper, motokáry nebo bowling. Není to podmínkou, ale rozšíříte si nabídku zábavy a zvýšíte tím atraktivitu svého podniku. Každopádně zisk vám přinese samotné provozování LaserMaxx ....
Zákazníkům doporučujeme aby účtovali za hru pětinásobek ceny Coca-Cola v místní restauraci. Ve většině západních zemí je to € 9.50 za hru. Samozřejmě se to liší podle jednotlivých zemí! Chcete-li podpořit pravidelné hráče, můžete jim dát slevu 2 euro na každou druhou hru.